rebreathery

ILE SOLENOIDÓW JEST W SE7EN?

W SE7EN Classic znajdują się łącznie cztery (4) solenoidy:

  • Dwa metaboliczne solenoidy O2
  • Jeden solonoid kalibracji O2
  • Jeden solonoid kalibracji diluentu

 

W modelu SE7EN+ występują łącznie trzy (3) solenoidy:

  • Jeden solonoid O2 metabolicznego
  • Jeden solonoid kalibracji O2
  • Jeden solonoid kalibracji diluentu
CZY MOGĘ ZMIESZAĆ PÓŁPRZEWODNIKOWY CZUJNIK O2 Z GALWANICZNYM CZUJNIKIEM O2 W MODULE ELEKTRONICZNYM SE7EN?

Tak, możesz, jeśli masz moduł SE7EN + lub zmodernizowany moduł SE7EN Classic.

DLACZEGO MÓJ REBREATHER SIĘ NIE URUCHAMIA?

Fakt, że nic nie jest widoczne na wyświetlaczu nie musi oznaczać, że moduł elektroniczny nie startuje. Sprawdź czy widzisz swój e-moduł jako urządzenie Bluetooth na swoim komputerze PC/Mac. Jeśli możesz, moduł elektroniczny jest uruchomiony, ale prawdopodobnie brakuje urządzenia, tj. HUD lub wyświetlacza.

KIEDY PRÓBUJĘ ZAKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE W MOIM SE7EN PRZEZ RB CONFIG, DOSTAJĘ TIMEOUT. CO MAM ZROBIĆ?

Jeśli masz M28, możesz spróbować zaktualizować SE7EN przez komputer. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dla M28, którą możesz znaleźć tutaj.

 

Jeśli nie masz komputera nurkowego M28, odłącz SE7EN od RbConfig i wyłącz urządzenie. Uruchom ponownie SE7EN i spróbuj zaktualizować ponownie. Może być wymagane kilka prób, zanim aktualizacja się powiedzie.

KIEDY URUCHAMIAM MOJEGO SE7ENA, OTRZYMUJĘ KOMUNIKAT O BŁĘDZIE PODCZAS TESTU PRZED NURKOWANIEM 24, 25, 26 LUB 27. CO MOGĘ ZROBIĆ?

Te błędy wskazują na problemy z jedną z solenoidów z powodu wilgoci/wody w bloku pneumatycznym. Niestety nic nie można zrobić z tym błędem, Twój e-moduł musi zostać wysłany do nas do naprawy.

JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ TRYB DECO ZA POMOCĄ REEF APP?

1. Połącz się z jednostką w aplikacji Reef

2. Kliknij na zakładkę konfiguracja

3. Kliknij na ołówek aby wejść w tryb edycji

4. Zmienić flagę DECO na On/Off

5. Kliknij ponownie na ołówek, aby zapisać nowe ustawienia

 

Podczas procedury testu przed nurkowaniem zobaczysz symbol sufitu i strzałki skierowanej w górę. Jest to znak informujący, że urządzenie jest w trybie DECO. Znak DECO startu jest taki sam na wyświetlaczu łopatki.

 

OSTRZEŻENIE!!!

Planowane nurkowanie dekompresyjne wymaga dodatkowego szkolenia i sprzętu pomocniczego. NIE próbuj używać rebreathera do nurkowania dekompresyjnego bez odpowiedniego szkolenia i sprzętu! W szczególności, gdy nurkujesz z rebreatherem włączonym do nurkowania dekompresyjnego, ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zapewnienie dostępu do odpowiedniego zapasu gazu oddechowego, aby przeprowadzić bezpieczne i kontrolowane wydostanie się na powierzchnię, włączając w to wymagania pełnej dekompresji, spoczywa na nurkującym!

JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ TRYB DECO W KOMPUTERZE M28?

1. Podłącz swój M28 do jednostki.

2. Włóż baterię SE7EN

3. Wybierz "Apps" następnie "System" *.

4. Naciśnij ponownie oba przyciski, aby wywołać menu w aplikacji "System"

5. Wejdź do podmenu "Edit SE7EN settings".

6. Przewiń w dół do wiersza "Deco enable".

7. Zmienić status On/Off (włączony/wyłączony) naciskając oba przyciski

8. Przejdź do górnej części listy i wyjdź z menu. Spowoduje to zapisanie nowych ustawień

9. Wyciągnij baterię i wepchnij ją w celu ponownego uruchomienia.

 

* Ustawienie deco enable wraz z ustawieniami frakcji gazowych dla DIL i O2 zostanie zablokowane po wykonaniu testów przed nurkowaniem, w których potwierdzane są frakcje gazowe (test 51 i 52). W przypadku konieczności zmiany ustawień po tym momencie, konieczne będzie ponowne uruchomienie urządzenia w celu rozpoczęcia nowego testu przed nurkowaniem. Urządzenie SE7EN/SE7EN+ można uruchomić ponownie, wyciągając i ponownie wkładając baterię. Nie wyciągaj baterii w mokrych warunkach. Poczekaj, aż upłynie czas trwania testu wstępnego i wyłącz urządzenie. Jeśli test przed nurkowaniem został zakończony, zamknij oba zawory butli, przepłucz DIL i wybierz opcję "Power down SE7EN" z menu w aplikacji "Dive". Po wyłączeniu urządzenia można je ponownie uruchomić, wybierając z tego samego menu opcję "Start SE7EN".

 

Podczas procedury testu przed nurkowaniem zobaczysz symbol sufitu i strzałkę skierowaną w górę. Jest to znak informujący, że jednostka jest w trybie DECO. Znak DECO startu jest taki sam na wyświetlaczu łopatki.

 

OSTRZEŻENIE!!!

Planowane nurkowanie dekompresyjne wymaga dodatkowego szkolenia i sprzętu pomocniczego. NIE próbuj używać rebreathera do nurkowania dekompresyjnego bez odpowiedniego szkolenia i sprzętu! W szczególności, kiedy nurkujesz z rebreatherem włączonym do nurkowania dekompresyjnego, ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zapewnienie dostępu do odpowiedniego zapasu gazu oddechowego, aby przeprowadzić bezpieczne i kontrolowane wydostanie się na powierzchnię, z uwzględnieniem wymogów pełnej dekompresji, spoczywa na nurkującym!

komputer m28


DLACZEGO MÓJ M28 NIE CHCE SIĘ ŁADOWAĆ?

M28 potrzebuje ładowarki z wyjściem 5.1 Volt / 1A. Port USB w komputerze czasami nie jest wystarczający. Spróbuj innej ładowarki.

DIODA W MOIM M28 STALE ŚWIECI NA CZERWONO. CO ROBIĆ?

Musisz zaktualizować PMIC. Wykonaj poniższe kroki:

1. Podłącz M28 do komputera PC lub Mac za pomocą kabla do ładowania.

2. Uruchom RbConfig i upewnij się, że RbConfig i M28 mają połączenie CAN.

3. Wybierz "CAN" -> "Forced Firmware - M28".

 

M28 zaktualizuje się i ponownie uruchomi. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

DIODA W MOIM M28 MIGA NA ZIELONO (2 RAZY) I NA CZERWONO (3 RAZY). CO ROBIĆ?

Problem może być spowodowany przez uszkodzone przyciski, które zmuszają M28 do ponownego uruchomienia. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem:

1. Naładuj M28 i upewnij się, że ma wystarczający stan naładowania, aby móc się uruchomić.

2. Usuń jeden przycisk na raz i spróbuj uruchomić komputer.

 

Jeśli komputer uruchomi się po wyjęciu jednego lub dwóch przycisków, musisz wymienić przycisk(i) na nowy. Jeśli komputer nadal nie uruchamia się, komputer musi zostać wysłany do nas do serwisu.

DIODA W MOIM 28 MIGA NA ZIELONO. CO ROBIĆ?

Coś jest nie tak z elektroniką wewnątrz M28. Twój komputer musi zostać wysłany do nas do serwisu.

DIODA W MOIM M28 JEST CZARNA. CO ROBIĆ?

Jeśli dioda LED pozostaje czarna i nie miga na zielono lub czerwono, spróbuj użyć innej ładowarki. Wyjście musi być 5.1 Volt / 1A. Jeśli zmiana ładowarki nie pomoże, komputer musi zostać wysłany do nas do serwisu.

AUTOMATY POSEIDON

 

JAK CZĘSTO MUSZĘ SERWISOWAĆ MÓJ REGULATOR POSEIDON?

To zależy od tego jak często nurkujesz. Jeśli nurkujesz 40-50 razy w roku, zalecamy serwisowanie regulatora raz na 24 miesiące. Jeśli nurkujesz więcej, powinieneś serwisować go raz na rok. Osoby, które nurkują codziennie, powinny serwisować regulator przynajmniej raz na pół roku.

 

Pamiętaj, że Twój regulator to sprzęt podtrzymujący życie, zaprojektowany tak, aby utrzymać Cię przy życiu. Jeśli nie będziesz konserwował swojego regulatora, może to spowodować awarię sprzętu.

ZAUWAŻYŁEM GŁOŚNY GWIZD DOCHODZĄCY Z PIERWSZEGO STOPNIA NA MOIM REGULATORZE XSTREAM, PODCZAS ODDYCHANIA NIM. CO JEST TEGO PRZYCZYNĄ I CZY JEST TO NIEBEZPIECZNE?

Gwiżdżący dźwięk może być czasami słyszalny, gdy pierwszy stopień Xstream jest poddawany ciśnieniu lub gdy ciśnienie z niego spada. Jest to spowodowane częstotliwością rezonansową, która ma miejsce pomiędzy łożyskiem kulkowym a trzpieniem uruchamiającym. Szum ten nie powinien być jednak wyczuwalny podczas niskich przepływów, np. podczas oddychania. Hałas ten nie ma absolutnie żadnego wpływu na działanie regulatora.

CZY MÓJ REGULATOR XSTREME MA ZAWÓR NADCIŚNIENIOWY W PIERWSZYM STOPNIU?

Pierwsze stopnie Xstream o numerze seryjnym zaczynającym się od 9NNNN lub wyższym, np. 10NNNN mają wbudowany zawór nadciśnieniowy. Wbudowany OPV w pierwszych stopniach Xstream został wprowadzony w 2009 roku.

CZY MOGĘ ZAŁOŻYĆ STANDARDOWY DRUGI STOPIEŃ JETSTREAM NA FFM ATMOSPHERE?

Jetstream PP (drugi stopień Atmosphere) jest zmodyfikowanym drugim stopniem Jetstream, który jest skonstruowany tak, aby współpracował z nadciśnieniem i utrzymywał niski poziom CO2 wewnątrz maski.

 

OSTRZEŻENIE!

NIE można założyć standardowego drugiego stopnia Jetstream na Atmosphere FFM. Może to spowodować obrażenia lub śmierć.

MÓJ ATMOSPHERE FFM WIBRUJE, GDY ODDYCHAM PRZEZ NIEGO. JAK MOGĘ TO ROZWIĄZAĆ?

Najprawdopodobniej masz swój FFM podłączony do pierwszego stopnia innego niż Xstream lub ciśnienie pośrednie na pierwszym stopniu jest nieprawidłowe dla Atmosphere FFM.

Z JAKIMI PIERWSZYMI STOPNIAMI MOGĘ UŻYWAĆ MASKI PEŁNOTWARZOWEJ ATMOSPHERE?

Maska Atmosphere FFM jest zatwierdzona przez CE razem z pierwszym stopniem Xstream i to właśnie z tym pierwszym stopniem maska działa najlepiej. Jeśli zamierzasz używać maski Atmosphere FFM z innym pierwszym stopniem, upewnij się, że zastosowano właściwe ciśnienie pośrednie.

JAKIE JEST CIŚNIENIE POŚREDNIE W REGULATORACH POSEIDON?

Regulatory Jetstream i Xstream powinny być ustawione na ciśnienie pośrednie 8,5 bar (123 psi), przy pełnym ciśnieniu w zbiorniku.

 

Regulator Cyklon 5000 pracuje na ciśnieniu pośrednim 11,5 bar (166 psi) przy ciśnieniu w zbiorniku 20 bar (290 psi).

JAKIE DRUGIE STOPNIE POSEIDON MOGĘ ŁĄCZYĆ Z JAKIMI OKTOPUSAMI POSEIDON?

Możesz mieszać Jetstream i Xstream second stages/octopus na tym samym pierwszym stopniu, ponieważ te dwa drugie stopnie pracują z tym samym ciśnieniem pośrednim. NIE można mieszać drugiego stopnia Jetstream lub Xstream z drugim stopniem/oktopusem Cyklon. Powodem jest to, że drugi stopień Cyklon pracuje na wyższym ciśnieniu pośrednim niż drugi stopień Jetstream i Xstream. Mieszanie drugich stopni Jetstream/Xstream z drugim stopniem Cyklon może być niebezpieczne!

CZY MOGĘ UŻYWAĆ REGULATORA XSTREAM, CYKLON LUB JETSTREAM Z NITROXEM?

Xstream Deep, Cyklon X i Jetstream Mk3 wyprodukowane po 2015-01-01 są fabrycznie przygotowane do pracy z Nitroxem i można z nimi nurkować używając maksymalnie EAN 40. Starsze Xstream Deep, Cyklon 5000 i Jetstream nie są Nitrox ready i można z nimi nurkować tylko z gazem zawierającym max 21% tlenu.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ STANDARDOWEGO WĘŻA 9/16 LP NA MOIM REGULATORZE POSEIDON?

Jeśli pierwszy stopień, który posiadasz, ma wbudowany zawór nadciśnieniowy lub ma zewnętrzny zawór nadciśnieniowy podłączony do portu LP, możesz użyć standardowego węża 9/16 LP, jeśli pasuje on do przyłącza drugiego stopnia. Dla drugiego stopnia Jetstream i Xstream dostępny jest adapter, który pozwala na podłączenie standardowego węża 9/16 LP do drugiego stopnia.

CZY JEŚLI ZAŁOŻĘ DRUGI STOPIEŃ CYKLON NA PIERWSZY STOPIEŃ TRITON, MUSZĘ W JAKIŚ SPOSÓB ZMODYFIKOWAĆ PIERWSZY STOPIEŃ TRITON?

Prosta odpowiedź brzmi: nie. Wszystko co musisz zrobić, to dostosować pierwszy stopień do właściwego ciśnienia pośredniego, przy którym pracuje drugi stopień.

DLACZEGO WĄŻ LP NIE PASUJE DO PORTU LP MOJEGO STAREGO PIERWSZEGO STOPNIA CYKLONA?

W starszych stopniach Cyklon, standardowy rozmiar gwintu wszystkich portów to 1/8. Obecnie wszystkie porty LP mają rozmiar 3/8, a wszystkie porty HP mają rozmiar 7/16.

 

Jeśli posiadasz starszy styl 1 stopnia, istnieją adaptery, które mogą być użyte, abyś mógł podłączyć węże o standardowym rozmiarze do swojego pierwszego stopnia.

 

Męski 1/8 --> żeński gwint 3/8 (numer artykułu 2415)

 

Męski 1/8 --> gwint żeński 7/16 (numer artykułu 2910)